گروه حسابداری

مدیر گروه:

 

کریم ایمانی

 

کادر علمی:

 

بهرام شعبانی دیزآبادی

 

مهدیس نیکزاد قادیکلائی

 

میلاد قلی نژاد

 

مهشید احمدپور

 

نجمه شریفی اسدی

 

مهدیه شکریان