گروه حقوق

 

مدیر گروه:

 

راهبه طبری جویباری

 

کادر علمی:

 

محسن نوروزی

 

زینب گلی تالاری

 

سوسن جهانیان

 

نورعلی شکری افرا

 

مجید عباسی زرگر

 

فاطمه قدمی نجارکلائی