بمنظور حمایت از مردم بی دفاع غزه و محکوم نمودن جنایات رژیم صهیونیستی، کلاسهای درسی امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه، از ساعت ۱۲ الی ۱۴ تعطیل میباشد.