شنبه 24 دی ماه دانشگاه تعطیل و امتحانات برگزار نمی گردد

 

🔴 اطلاعیه مهم؛

با توجه به اعلام استانداری مازندران، دانشگاه فردا، شنبه ۲۴ دیماه، تعطیل بوده و زمان امتحانات این روز، در اسرع وقت اطلاع رسانی خواهد شد.