کارت ورود به جلسه

 
🔴🔴🔴 اطلاعیه مهم
 
دانشجویان گرامی، از روز شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۱، بدون کارت ورود به جلسه امتحان، تحت هیچ شرایطی، امکان ورود به جلسه امتحان، وجود نخواهد داشت.

◀️ تذکر: کارت ورود به حلسه امتحان میبایست توسط دانشجو پرینت گرفته شود،  وجود تصویر کارت در موبایل و.... به منزله بهمراه داشتن کارت نخواهد بود.