تعطیلی 12 خرداد 1401

📢اطلاعیه

بدلیل اماده سازی جهت برگزاری امتحانات پایان ترم، دانشگاه فردا پنجشنبه ۱۲ خرداد تعطیل میباشد.