تعطیلی 1 آبان 1400

 

🔴 اطلاعیه

 

◀️ دانشگاه روز شنبه مورخ 1 آبان 1400 تیر تعطیل می باشد.