تاخیر در زمان انتخاب واحد نیمسال اول 1400

اطلاعیه

ضمن عرض پوزش از دانشجویان، به اطلاع میرساند با توجه به نیمه تعطیل بودن مراکز اداری در تهران، بدلیل شیوع ویروس کرونا، ایراد موجود در سیستم، علیرغم تلاش فراوان، هنوز برطرف نگردیده است.

بدین منظور فرآیند انتخاب واحد تا اطلاع ثانوی کنسل گردیده است.

اطلاع رسانی جهت انجام انتخاب واحد، متعاقبا انجام خواهد شد.