فیلم آموزشی امتحانات آنلاین

 

 آموزش نحوه امتحانات آنلاین نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

آموزش نحوه برگزاری امتحانات آنلاین نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با استفاده از موبایل

🔴 توجه: این فیلم بی صدا بوده و برای یادگیری کامل ابتدا فیلم اموزشی قبلی را ببینید

 

 

سامانه امتحانات آنلاین