تمدید مهلت ثبت نام کارشناسی ارشد ۱۴۰۰

🔴 اطلاعیه مهم

 

◀️ تمدید مهلت ثبت نام کارشناسی ارشد ۱۴۰۰

 

◀️ از ۲۱ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت

 

◀️ جهت ثبت نام به سایت sanjesh.org مراجعه نمایید