اطلاعیه مهم

⭕ اطلاعیه مهم

 

با توجه به اعلام زمان رویت انتخاب واحد، دروس امتحانی و انجام تسویه حساب از تاریخ ۹۹/۱۰/۱۸ الی ۹۹/۱۰/۲۰ به اطلاع میرساند دانشگاه در روز پنج شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۱۸ دایر بوده و دانشجویان میتوانند جهت رفع مشکلات احتمالی حضورا مراجعه نمایند