لیست دانشجویان برترمقطع کارشناسی ارشد نیمسال اول 96-95


با توجه به شرایط آموزشی و سنوات تحصیل دانشجویان ورودی سال ۹۴ سه نفر اول هر رشته گرایش که دارای بیشترین معدل کل مربوط به ۳ ترم قبل می باشند مورد تجلیل قرار می گیرند.

* حسابداری ۹۴ *
۱- مریم السادات نبوی
۲- فائزه بخشنده
۳- خاطره شقاقي بحري

* حسابرسی ۹۴ *
۱- ندا نادری قرا
۲- فاطمه طوسی دامغانی
۳- مرسده احمدی وسطی کلائی

* مدیریت بازرگانی - مالی ۹۴ *
۱- وحید اکبرزاده
۲- مریم نظری
۳- مهدي اسمعيلي سروينه باغي

* مدیریت بازرگانی - بازاریابی ۹۴ *
۱- عاطفه صادقي چمازكتي
۲- محمد علی عالیشاه
۳- ایرج هدایتی کلیجی

* مدیریت صنعتی - مالی ۹۴ *
۱- آمنه مشهدبان
۲- مهری محمودی لموکی
۳- ایمان قشعری

* حسابداری ۹۵ *
۱- قاسم ادبی فیروزجائی
۲- ماهرخ دلاورنیا
۳- مریم حسن پور هتکه پشتی

* حسابرسی ۹۵ *
۱- سمیه صمدی
۲- رویا یزدانی کمرودی
۳- سید ایمان نوربخش آهنگرکلائی

* مدیریت بازرگانی - بازاریابی ۹۵ *
۱- مهسا حاجی
۲- مهسا میرزائی
۳- مهدیه نظری

* مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی ۹۵ *
۱- شیوا قاسمی
۲- خدیجه مدانلو  جویباری
۳- سیده سمیه موسوی زرینی

* مدیریت صنعتی - تولید و عملیات ۹۵ *
۱- فاطمه احمدی
۱- معصومه اولادی قادیکلائی
۲- الهه یداللهی
۳- محمدرضا جبرئیل زاده
۳- سحر نوری

* مدیریت مالی ۹۵ *
۱- سارا کاکوئی
۲- سیده محدثه نبوی
۳- وحید قربانی

* روانشناسی ۹۵ *
۱- زینب معمائی
۲- لاله تقوی کوتنائی
۳- سمانه تقی زاده جلودار