برگزاری مراسم تجلیل از دانشجویان برتر مقطع کارشناسی ارشد/کارشناسی

IMG 3666
IMG 3667
IMG 3672
IMG 3674
IMG 3683
IMG 3686
IMG 3690
IMG 3692
IMG 3698
IMG 3701
IMG 3705
IMG 3713
IMG 3714
IMG 3721
IMG 3731