برگزاری مراسم روز دانشجو با حضور دادستان محترم شهرستان قائم شهر جناب آقای فولادی (16 آذر)

IMG 1524
IMG 1535
IMG 1550
IMG 1584
IMG 1628
IMG 1629
IMG 1631
IMG 1632
IMG 1633
IMG 1635
IMG 1667
IMG 1680