نشست دانشجویان رشته حقوق با جناب آقای دکتر رضیان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

IMG 3080
IMG 3097
photo 2017-10-28 12-25-46
photo kijp-ji-kq jj-ni-il
photo kijp-ji-kq jj-ni-im (2)
photo kijp-ji-kq jj-ni-in
photo ۲۰۱۷-۱۰-۲۸ ۱۱-۴۱-۳۹