اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی


◀️ اولین کنفرانس ملی "کاربرد پژوهشهای نوین در علوم انسانی" را در روز پنج شنبه ۲۳ شهریور، با حضور :

☑️ دکتر سام سوادکوهی، عضو حقوقدان شورای نگهبان

☑️ دکتر هادی حسینی معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

☑️ پرفسور ابراهیم گرجی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران

و همچنین با حضور اساتید، فرهنگیان و دانشجویان برگزار نمود

 

 

 

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11