برگزاری مراسم روز دانشجو با حضور دکتر اسلامی پژوهشگر برتر

IMG 0995
IMG 1004
IMG 1013
IMG 1018
IMG 1029
IMG 1039
IMG 1043
IMG 1051