1. اخبار و اطلاعیه ها
  2. اخبار کلاسها
Prev Next

کلاسهای استاد رضایی داودی در روز پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ برگزار نخواهد شد.

کلاسهای استاد کلیج در روز پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ برگزارنخواهد شد.

کلاس های استاد ابراهیم پور در روز سه شنبه ۷ آذر برگزار نمیگردد.

کلاس های استاد داوودی در روز سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ برگزار نمیگردد.

کلاس های استاد طورسوادکوهی در روز دوشنبه ۶ آذر برگزار نمیگردد.

کلاس های استاد نیاز آذری در روز دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ برگزار نمیگردد.

کلاسهای استاد افشون در روز جمعه (۳ آذر) برگزار نخواهد شد.

کلاس های استاد تقوی جمعه ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ برگزار نمیگردد.

کلاس درس کامپیوتر مربوط به رشته روانشناسی استاد عابدینی شنبه ۲۷ آبان برگزار نمیگردد.

کلاس های درس روانشناسی رشد ساعت ۸ و روانشناسی یادگیری ساعت ۱۰ استاد مصلحی در روز شنبه ۲۷ آبان برگزار نمیگردد. درس روانشناسی اخلاق استاد مصلحی برگزار میگردد

کلاسهای استاد عنایت تبار در روز جمعه (۲۶ آبان) برگزار نخواهد شد.

کلاس درس آمار دکتر احسانی، در روز‌ جمعه ۲۶ آبان ساعت ۸ صبح برقرار بوده و برگزار میگردد.

کلاس های استاد مصلحی روز جمعه 1402/08/26 برگزار نمیگردد.

کلاس های استاد ناظری دوشنبه 1402/08/22 برگزار نمیگردد.

کلاس های استاد اسماعیل نیا در روز پنجشنبه 1402/08/18 برگزار نخواهد شد.

کلاس های استاد موسوی در روز چهارشنبه 1402/08/17 برگزار نمیگردد.

کلیه کلاسهای درسی دکتر احسانی در روزهای پنج شنبه و جمعه این هفته ( ۱۸ و ۱۹ آبان) برقرار بوده و تشکیل خواهد شد.

زمان تشکیل کلاس تربیت بدنی خواهران به ساعت ۱۳ الی ۱۴ تغییر پیدا کرد. سرویس ایاب و ذهاب جهت جابجایی دانشجویان دختر، پنجشنبه راس ساعت ۱۲:۳۰ در موسسه حاضر خواهد بود.

کلاس درس مالیه عمومی دکتر احسانی در روز چهارشنبه ۱۷ آبان برقرار بوده و برگزار میگردد.

کلاسهای روز یکشنبه 1402/08/14 استاد اصغری برگزار نمیگردد

کلاسهای استاد دارایی روز دوشنبه 8 و سه شنبه 9 آبان برگزار نمیگردد

  1. گالری تصاویر

    کلاسهای استاد عنایت تبار در روز جمعه (۲۶ آبان) برگزار نخواهد شد.